SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Sogefi Filtration, član skupine Sogefi, vodilni proizvajalec origi­nalnih delov v avtomobilski industriji, kakovost svojih izdelkov zagotavlja tudi s celovito rešitvijo laboratorija LOTRIČ Metrolo­gy. Slovenski člen mednarodne skupine, kjer je kakovost nujna za doseganje mednarodnih ciljev, bi brez lastne merilnice svojim kupcem težko nadalje zagotavljal obljubljeno kakovost. Investicija v lasten laboratorij z ustrezno merilno opremo, strokovnjaki in programsko opremo za upravljanje meritev se je tekom preverjanj izkazala za manj ekonomično kot meroslovni laboratorij, ki deluje zunaj podjetja. 

Zato smo v letu dni skupaj razvili celovito reševanje potreb dnevnih meritev v laboratorijih LOTRIČ Metrology, ki zagotavlja:

  • dnevne meritve vzorcev in poročanje o rezultatih proizvo­dne linije;
  • posebno metodo vzorčenja, načina izvedbe preskusov in evidence meritev s črtno kodo;
  • posredovanje in hrambo dokumentov o meritvah preko spletnega pregledovalnika MEOL.

Metode in protokole merjenja smo za potrebe laboratorija razvili skupaj s partnerjem in njegovim naročnikom. Z vklju­čitvijo spletnega pregledovalnika MEOL v celovito rešitev smo podjetju Sogefi prihranili tako telefonski klic, kot e–poštno sporočilo — podatki so z MEOL–om dostopni vedno in takoj, ko jih potrebujejo.

»Skupina LOTRIČ Metrology se je izkazala kot zelo zanesljiv partner z močno strokovno podporo našim kupcem na najzah­tevnejših trgih. Z rešitvijo, ki smo jo razvili skupaj, lažje in učin­koviteje zadovoljimo zahteve nemškega trga, predvsem avto­mobilskih velikanov, kot na primer Volkswagna. Še posebej bi izpostavila dosegljivost — z omenjeno rešitvijo so nam na voljo tudi 24 ur na dan.«

Dagmar Kogej, inženir kakovosti projekta, Sogefi Filtration d.o.o.