SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Udeleženci izobraževanja Vse kar morate vedeti o notranji presoji boste pridobili znanje s področja osnov notranje presoje, s praktičnimi primeri pa vam bomo predstavili tudi kako načrtovati in izvesti notranjo presojo.

Vsebina in cilji seminarja

 • Kaj je notranja presoja
 • Predstavitev akcijskega načrta za uspešno izvedeno notranjo presojo
 • Predstavitev poteka in izvedbe notranje presoja
 • Uvodni razgovor, vprašanja, končni razgovor, poročilo pri notranji presoji
 • Praktični primeri

Komu je izobraževanje namenjeno

 • Odgovorne osebe za sistem kakovosti
 • Vodje kakovosti
 • Vodje laboratorijev
 • Odgovorne osebe za obvladovanje opreme
 • Skrbniki merilne opreme
 • Skrbniki tehnoloških procesov merjenja

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • Potrdilo o udeležbi, s katerim potrjujemo vašo tehnično usposobljenost s področja merilne negotovosti 

Predavatelj
 • Primož Hafner – tehnični direktor, vodja kakovosti, mednarodni presojevalec sistemov vodenja kakovosti ISO 9001

Termin: na povpraševanje

Lokacija:

preko aplikacije MS Teams oz. na lokaciji podjetja LOTRIČ Meroslovje
Velika/mala sejna soba
Selca 163, 4227 Selca

Kotizacija: 248 + DDV EUR