SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
Cilj delavnice je vzpostaviti delujoč sistem vodenja, ki bo trajno izpolnjeval zahteve za usposobljenost:
 • ISO 17025 za laboratorije
 • ISO 17020 za kontrolne organe

ISO 17025

Standard ISO 17025 prinaša zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev. Cilj je spodbujanje zaupanja v delovanje laboratorijev in dokazovanja kompetenc pri izvajanju preskusov in kalibracij.  

ISO 17020

Standard ISO 17020 prinaša zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo. Cilj je povečanje zaupanja v delovanje organov, kateri izvajajo ocenjevanje, da bi pridobili informacije o skladnosti predmetov kontrole s predpisi, standardi, specifikacijami, kontrolnimi shemami ali pogodbami. Kontrolni parametri zajemajo zadeve v zvezi s količino, kakovostjo, varnostjo, primernostjo namenu in s stalnim izpolnjevanjem varnostnih zahtev za inštalacije ali sisteme v obratovanju.

UVAJANJE SISTEMA VODENJA

Uvajanje sistema vodenja v obliki dokumentarnega sistema, ki služi za izvajanje procesov in dokazovanje sposobnosti sistema glede na zahteve, ki jih prinašajo standardi. Uvajanje temelji na praktičnih izkušnjah, z nizom delavnic, na katerih odgovorne osebe pridobijo potrebna znanja in uvid v sistem vodenja z več kot 20 letnim staležem.

Potek in trajanje delavnic se popolnoma prilagodi stopnji na kateri se nahaja vaša organizacija.

 
Standardni potek vpeljave sistema vodenja v delovanje organizacije zajema:
Predstavitvena delavnica (lahko tudi v obliki e-delavnice):
 • umeščenost v mednarodni sistem,
 • okvirni potek uvedbe vpeljave sistema vodenja,
 • potrebni viri in časovni potek.

Uvodna delavnica:
 • predstavitev osnovnih zahtev,
 • integracija v obstoječ sistem vodenja,
 • poslovnik kakovosti.

Sistemska delavnica:
 • politika kakovosti,
 • odgovornosti in pristojnosti osebja,
 • organizacijska struktura.

Tehnična delavnica:
 • zahteve za osnovne stebre tehnične usposobljenosti,
 • podporne službe,
 • planiranje.

Zaključna delavnica:
 • ravnanje z vzorci,
 • poročanje o rezultatih,
 • zagotavljanje kakovosti.

Usposabljanje osebja:
 • uporaba sistema vodenja,
 • usposabljanje za celotno osebje organizacije,
 • dobre prakse sistemov vodenja.

Notranja presoja:
 • pred-ocenjevalne aktivnosti,
 • ocenjevanje sistema vodenja,
 • po-ocenjevalne aktivnosti.
V primeru dodatnih vprašanj, nas kontaktirajte