SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Ste že spoznali našega dr. Mirka Slavca? V nizu vročinskih rekordov, ki so zaznamovali letošnje poletje, se mu je pokvaril hladilnik. Napačen pa je bil tudi njegov matematični izračun mejne vrednosti temperature, pri kateri se čokoladni preliv na torti ne topi. Njegova edina rešitev je napovedana ohladitev …

Temperatura – ena od sedmih osnovnih veličin, je del vsakdana tudi nas vseh. Mimogrede – ste vedeli, da naj bi termometer izumil že Galileo, konec 16. stoletja? V antični Grčiji pa so poznali 8 točk temperamentum-a, temperaturnih stanj pacientov in efektov zdravil nanje. Danes se s temperaturo srečujemo na vsakem koraku. Poleg telesne temperature smo v letošnjih zares pravih poletnih dneh spremljali predvsem temperaturo zraka ter seveda morja. Kaj pa temperatura v hladilniku? Ta je izjemno pomembna pri shranjevanju ter prevozu zdravil ter ostalega hitro pokvarljivega blaga. A to je že druga zgodba, o kateri bomo govorili naslednjič.

Danes si v rubriki ZLATI PREDLOGII preberite nekaj zanimivosti na temo temperature ter si privoščite nov termometer iz naše spletne trgovine.

Že v času antične Grčije

Zgodovina merjenja

 • Merjenje sega v antično Grčijo. Grk Galen je zapisal 8 točk temperamentum-a, temperaturnih stanj pacientov in efektov njegovih zdravil nanje (130-200 AD) – merjenje z roko.
 • Konec 16 st. naj bi Galileo izumili prvi termometer – termoskop.
 • 1641 – Ferdinand II de‘ Medici izdela prvi zaprti termometer – alkohol ločen od atmosferskih vplivov.
 • Leta 1710 Fahrenheit naredi termometer kalibriran na osnovi fiksnih točk.
 • Leta 1889 prva mednarodna temperaturna skala.
 • Zadnja – trenutno veljavna internacionalna temperaturna skala je ITS-90.

Kaj pa °C?

Osnovna merska enota

 • Temperatura je ena osnovnih termodinamičnih spremenljivk, ki določa stanje teles in jo merimo s termometrom.
 • Spada med osnovne veličine, katere osnovna enota je Kelvin (K).
 • Kelvin je definiran kot 1/273,16-ti del temperature trojne točke vode.
 • Temperatura trojne točke vode v diagramu stanj ustreza trojnemu stanju, kjer so pri določenem tlaku v ravnovesju vse tri agregatne faze čiste snovi: trdna (led), kapljevinska (tekoča voda), plinska (vodna para).
 • Temperatura se pogosto izraža v °C; 0 °C je enako 273,15 K

Kaj je IR termometer?

Vrste termometrov

 • IR termometer je enako sevalni termometer oziroma pirometer, kar pa ne gre enačiti z laserskim termometrom.
 • Temperaturna merilna zaznavala delimo glede na generiranje merilnega signala na mehanska, tekočinska in elektronska.
 • Glede na pridobitev in prenos merilnega signala jih delimo na kontaktna – dotikalna ter brez kontaktna – optična.

Zakaj kalibrirati?

Pravilnost rezultatov

 • Kontaktni termometri merijo lastno temperaturo, zato z njimi merimo pravilno le, če dosežemo temperaturno ravnovesje med merjenim objektom in termometrom.
 • Globina potopitve naj bo tako vsaj 7-kratni premer sonde termometra.
 • Termometre je potrebno kalibrirati, saj časovno niso stabilni, so občutljivi na razne tresljaje in različne pogoje, na njihovo točnost pa vplivajo meritve v velikem temperaturnem območju.
 • Kalibracija se izvaja po primerjalni metodi s pomočjo kalibracijskih kopeli, klimatskih komor in črnih teles, s katerimi zagotavljamo stabilno temperaturo.
 • Točka ledišča je fiksna točka, ki lahko služi za preverjanje stabilnosti termometrov in je tako najprimernejša metoda za vmesna preverjanja termometrov.