SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

V skupini LOTRIČ Metrology izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev. Kalibracija oziroma umerjanje je postopek (niz operacij), s katerim določimo točnost delovanja merilnega inštrumenta. S kalibracijo ugotavljamo povezavo med vrednostmi, ki jih kaže merilni inštrument in referenčnimi vrednostmi, ki jih dajejo etaloni (s pripadajočimi merilnimi negotovostmi).

Naši usposobljeni strokovnjaki kalibrirajo s sodobno opremo tako na vaši lokaciji kot v laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

Po vsaki izvedeni kalibraciji prejmete Certifikat o kalibraciji. Certifikat vam zagotavlja sledljivost vaših meril pri postavitvi in vzdrževanju sistema vodenja, tehničnih priporočil in specifičnih zahtev. Podatki o točnosti ter merilni negotovosti so prikazani z rezultati v tabelaričnem in grafičnem prikazu. Certifikat o kalibraciji je skladen z zahtevami standardov, tehničnimi priporočili ali vašimi specifičnimi potrebami.

Masa & tlak

 • tehtnice

kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-18, USPC 1251/41, EDQM/OMCL 
območje akreditiranega postopka od 1 mg do 100.000 kg
neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 200.000 kg

Za vas opravimo servis vseh vrst tehtnic ter zagotovimo rezervne dele za večino proizvajalcev tehtnic.

 • minimalna zatehta (minweight)

kontrole skladne s standardom USPC 1251/41
območje akreditiranega postopka od 1 mg dalje (mikro, analitske in precizne tehtnice)

 • uteži in vzorci poljubne mase

kalibracije skladne s standardom OIML R111-1, DKD
območje akreditiranega postopka od 1 mg do 500 kg
E2 od 1 mg do 2 kg
F1 od 1 mg do 20 kg
F2 od 1 mg do 50 kg
M od 1 mg do 500 kg

neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti tudi za mase večje od 500 kg

 • merilniki tlaka (manometri)          

kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-17, DKD-R 6-1
območje akreditiranega postopka od -0,95 bar do 1000 bar

 • barometri

kalibracije skladne s standardom  EURAMET/cg-17
območje akreditiranega postopka od 100 mbar do 2000 mbar


KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

AKREDITACIJSKA LISTINA

LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025). 


NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja.

MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

Povezane vsebine

Kontrole in overitve

V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

Več

Meroslovne rešitve

Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

Več

Trgovina

Oglejte si naše polne ''police'' spletne trgovine.
VEČ

Volumen & gostota

 • volumetrične naprave – pipete, birete, dispenzorji, titratorji   
  kalibracije skladne s standardom ISO 8655-6
  območje akreditiranega postopka do 200 ml

  Za vas opravimo strokoven servis in pregled vseh vrst pipet. Rezervne dele za večino večjih proizvajalcev pipet imamo vedno na zalogi.

    • merilni valji in merilne steklenice
     kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-19, ISO 4787 
     območje akreditiranega postopka do 2000 ml 
     neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 50 l

     • porozimetri
     kalibracije skladne s standardom EN 12350-7, ASTM C231
     območje akreditiranega postopka od 1 l do 10 l

      • ALHS sistemi za avtomatsko pipetiranje
      kalibracije skladne s standardom IWA 15 in ISO 8655-6
      območje akreditiranega postopka do 2000 µl
       • volumetrično dozirni sistemi  pretečeni volumen
       območje akreditiranega postopka do 500 l
       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 1000 l
       • volumske posode
       območje akreditiranega postopka do 350 l
       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 1000 l

       • volumen teles 
       območje akreditiranega postopka do 200 cm3
       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 2000 cm3

        • gostotni hidrometri areometri        
         kalibracije skladne s standardom ISO 649-2, ASTM E-126
         območje akreditiranega postopka od 600 kg/m3 do 2000 kg/m3

         • gostota tekočin in trdih snovi            
         neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti od 500 kg/m3 do 15000 kg/m3

          KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

          V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

          AKREDITACIJSKA LISTINA

          LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

          NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

          Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja.

          MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

          Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

          Povezane vsebine

          Preskušanja

          Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
          VEČ

          Kontrole in overitve

          V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

          Več

          Meroslovne rešitve


          Več

          pH metrija & analizatorji plinov

          • merilniki pH 
           kalibracije skladne s standardom IEC 60746-2
           območje akreditiranega postopka od 0 ph/-1999 mV do 12,45 ph/1999 mV

            • merilniki prevodnosti
             kalibracije skladne s standardom IEC 60746-3
             območje akreditiranega postopka od 0,04 µS/cm do 800 mS/cm

              • merilniki slanosti      
               kalibracije skladne s standardom IEC 60746-3
               območje akreditiranega postopka do 3,5 %

                • refraktometri           
                 kalibracije skladne s standardom OIML R142
                 neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti v enotah Brix, °C, %
                 • analizatorji izpušnih plinov
                  kalibracije skladne s standardom OIML R99
                  akreditiran postopek akreditacije je mogoče izvesti za pline CO2, CO, O2, C3H8

                  • analizatorji izpušnih plinov na kompresijski vžig
                  kalibracije skladne s standardom OIML R99
                  območje akreditiranega postopka do 100 %

                   • analizatorji dimnih plinov
                    neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvest za plinei CO2, CO, O2, H2

                     • detektorji nevarnih plinov          
                      neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti za pline CO2, CO, O2, H2, CH4, LPG

                      KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                      V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                      AKREDITACIJSKA LISTINA

                      LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                      NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                      Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                      MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                      Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                      Povezane vsebine

                      Preskušanja

                      Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                      VEČ

                      Kontrole in overitve


                      Več

                      Meroslovne rešitve

                      Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                      Več

                      Pretok & hitrost zraka

                      • merilniki pretoka plinov
                       območje akreditiranega postopka od 10 ml/min (0,012 g/min) do 100 l/min (120 g/min)
                       za večje vrednosti je mogoče izvesti neakreditiran postopek kalibracije
                       • merilniki hitrosti zraka anemometri           
                        območje akreditiranega postopka od 0,3 m/s do 40 m/s

                          • merilniki smeri zraka
                           območje akreditiranega postopka do 360°

                           KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                           V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                           AKREDITACIJSKA LISTINA

                           LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                           NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                           Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                           MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                           Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                           Povezane vsebine

                           Preskušanja

                           Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                           VEČ

                           Kontrole in overitve

                           V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

                           Več

                           Meroslovne rešitve

                           Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                           Več

                           Elektrika & fotometrija

                           • merilniki napetosti – voltmetri*
                            območje akreditiranega postopka do 1020 V

                             • merilniki toka – ampermetri*
                              območje akreditiranega postopka do 20,5 A

                               • merilniki upornosti – ohmmetri*
                                območje akreditiranega postopka do 11 MΩ

                                 • merilniki moči – vatmetri*
                                  območje akreditiranega postopka od 0,3 W do 96 kW

                                   • merilniki osvetljenosti – luksmetri*
                                    območje akreditiranega postopka od 3 lx do 5000 lx
                                    neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 20000 lx

                                    *Nosilec pooblastila/listine LK-018 je ISKRA LOTRIČ d.o.o., član skupine LOTRIČ Metrology.
                                    • merilniki naklona luči – regloskop
                                     območje akreditiranega postopka do 5 %

                                      • merilniki prepustnosti svetlobe – tintmetri
                                       območje akreditiranega postopka do 100 %

                                        • merilniki sijaja – glosmetri
                                         območje akreditiranega postopka do 100 GU

                                         KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                         V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                                         AKREDITACIJSKA LISTINA

                                         LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                                         NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                         Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                                         MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                         Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                                         Povezane vsebine

                                         Preskušanja

                                         Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                                         VEČ

                                         Kontrole in overitve

                                         V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

                                         Več

                                         Meroslovne rešitve

                                         Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                                         Več

                                         Čas & frekvenca

                                         • merilniki časa             
                                          območje akreditiranega postopka do 24 h
                                          za večje vrednosti je mogoče izvesti neakreditiran postopek kalibracije

                                            • merilniki obratov           
                                             območje akreditiranega postopka do 99999 min-1

                                             • valji za kontrolo hitrosti 
                                              območje akreditiranega postopka od 10 km/h do 250 km/h
                                              za večje vrednosti je mogoče izvesti neakreditiran postopek kalibracije 
                                               • naprave za kontrolo tahografov        
                                                območje akreditiranega postopka 
                                                hitrost od 20 km/h (13 Hz) do 180 km/h (1200 Hz)
                                                časovni interval do 24 h
                                                prevožena pot od 1000 m do 10000 m

                                                KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                                V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                                                AKREDITACIJSKA LISTINA

                                                LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                                                NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                                Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                                                MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                                Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                                                Povezane vsebine

                                                Preskušanja

                                                Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                                                VEČ

                                                Kontrole in overitve

                                                V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

                                                Več

                                                Meroslovne rešitve

                                                Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                                                Več

                                                Akustika & vibracije

                                                • merilniki (fonometri) in kalibratorji zvoka
                                                 kalibracije skladne s standardom IEC 61252, IEC 60942, IEC 61094
                                                 območje akreditiranega postopka od 10 dB do 160 dB   

                                                   • kalibratorji pospeška      
                                                    območje akreditiranega postopka od 100 mm/s2 (50 µV) do 100 m/s2 (50 V)
                                                    • merilniki vibracij
                                                     kalibracije skladne s standardom ISO 8041, ISO 5358, ISO 2631
                                                     območje akreditiranega postopka od 100 mm/s2 (50 µV) do 3500 m/s2 (50 V)

                                                      • umetni mastoidi     
                                                       območje akreditiranega postopka od 0 dB do 60 dB

                                                       KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                                       V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                                                       AKREDITACIJSKA LISTINA

                                                       LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025). 

                                                       NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                                       Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                                                       MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                                       Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                                                       Povezane vsebine

                                                       Preskušanja

                                                       Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                                                       VEČ

                                                       Kontrole in overitve

                                                       V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

                                                       Več

                                                       Meroslovne rešitve

                                                       Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                                                       Več

                                                       Temperatura & relativna vlaga

                                                       • termometri (uporovni, stekleni, s prikazovalnikom, termočleni) 
                                                        območje akreditiranega postopka od -90 °C do 1100 °C

                                                         • indikatorji in simulatorji uporovnih termometrov in termočlenov          
                                                          kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-11      
                                                          območje akreditiranega postopka od -260 °C do 1760 °C

                                                           • sevalni in ušesni termometri 
                                                            območje akreditiranega postopka od -40 °C do 500 °C

                                                             • kopeli
                                                              območje akreditiranega postopka od -70 °C do 300 °C
                                                              neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 1100 °C

                                                               • komore in prostori
                                                                kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-20, DKD-R 5-7, IEC 60068-3-5      
                                                                območje akreditiranega postopka 
                                                                od -80 °C do 280 °C
                                                                od 10 % do 95 %

                                                                 • parni sterilizatorji, avtoklavi
                                                                  območje akreditiranega postopka 
                                                                  od -40 °C do 140 °C
                                                                  od 0,1 bar do  5 bar


                                                                   • suhi kalibratorji  termobloki
                                                                    kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-13
                                                                    območje akreditiranega postopka od -90 °C do 400 °C
                                                                    neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 1100 °C

                                                                     • peči
                                                                      območje akreditiranega postopka od 50 °C do 1100 °C
                                                                      neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 1700 °C

                                                                       • merilniki relativne vlažnosti higrometri
                                                                        območje akreditiranega postopka od 10 % do 95 %

                                                                         • merilniki vlage v lesu
                                                                          neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 100 %

                                                                          KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                                                          V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                                                                          AKREDITACIJSKA LISTINA

                                                                          LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                                                                          NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                                                          Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                                                                          MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                                                          Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                                                                          Povezane vsebine

                                                                          Preskušanja

                                                                          Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                                                                          VEČ

                                                                          Kontrole in overitve

                                                                          V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

                                                                          Več

                                                                          Meroslovne rešitve

                                                                          Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                                                                          Več

                                                                          Sila & moment sile

                                                                          • pretvorniki sile
                                                                           območje akreditiranega postopka od 1 N do 5 kN       
                                                                           neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 100 kN

                                                                            • stroji za merjenje sile
                                                                             kalibracije skladne s standardom ISO 7500-1
                                                                             območje akreditiranega postopka od 0,2 kN do 200 kN za nateg/tlak
                                                                             območje akreditiranega postopka od 0,2 kN do 3000 kN za tlak

                                                                              • merjenje položaja prečke (ekstenziometer)
                                                                               območje akreditiranega postopka do 1000 mm

                                                                               • stiskalnice za beton
                                                                               kalibracije skladne s standardom ISO 12390-4
                                                                               območje akreditiranega postopka od 0,2 kN do 3000 kN
                                                                                • momentni ključi
                                                                                kalibracije skladne s standardom  ISO 6789
                                                                                območje akreditiranega postopka od 0,1 Nm do 3000 Nm

                                                                                • pretvorniki momenta
                                                                                 kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-14
                                                                                 neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti od 0,1 Nm do 3000 Nm

                                                                                  • zavorni valji
                                                                                   območje akreditiranega postopka od 0,1 kN do 6 kN za osebna vozila in kolesa z motorjem

                                                                                   za tovorna vozila kalibracije skladne s standardom ISO 21069-1
                                                                                   območje akreditiranega postopka od 0,1 kN do 30 kN

                                                                                   • vzvodi za kalibracijo zavornih valjev
                                                                                   kalibracija sile vzvoda
                                                                                   območje akreditiranega postopka od 0,2 kN do 20 kN


                                                                                    

                                                                                   KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                                                                   V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                                                                                   AKREDITACIJSKA LISTINA

                                                                                   LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                                                                                   NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                                                                   Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                                                                                   MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                                                                   Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                                                                                   Povezane vsebine

                                                                                   Preskušanja

                                                                                   Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                                                                                   VEČ

                                                                                   Kontrole in overitve

                                                                                   V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

                                                                                   Več

                                                                                   Meroslovne rešitve

                                                                                   Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                                                                                   Več

                                                                                   Dolžina & oblika

                                                                                   • merilne kladice (standardne, kvadratne, okrogle, planparalelna stekla)
                                                                                    kalibracije skladne s standardom ISO 3650
                                                                                    območje akreditiranega postopka od 0,5 mm do 1000 mm

                                                                                      • obroči in trni (gladki, navojni, konusni)
                                                                                       kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-10
                                                                                       območje akreditiranega postopka do 800 mm

                                                                                       • kalibri (zevna in debelinska merila, krogle, stopničasti etaloni)
                                                                                       območje akreditiranega postopka do 1000 mm

                                                                                        • pomična merila, mikrometri, cirkometri
                                                                                         kalibracije skladne s standardom ISO 13385, ISO 13225, ISO 3611, VDE 2618
                                                                                         območje akreditiranega postopka do 3000 mm

                                                                                          • merilne ure, elektronska tipala
                                                                                           kalibracije skladne s standardom ISO 13102, ISO 463, ISO 9493, VDE 2618
                                                                                           območje akreditiranega postopka do 200 mm
                                                                                           neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 1000 mm

                                                                                            • toga, tračna in laserska merila (steklena ravnila, metri)
                                                                                             območje akreditiranega postopka
                                                                                             toga do 4000 mm
                                                                                             laserska do 60 m
                                                                                             tračna do 200 m 

                                                                                               • ultrazvočni in magnetni merilniki debeline
                                                                                                območje akreditiranega postopka do 50 mm      

                                                                                                • cestna kolesa, merilna kolesa s števcem
                                                                                                 območje akreditiranega postopka do 1000 m

                                                                                                  • enoosni dolžinski merilni stroji (1D)
                                                                                                   območje akreditiranega postopka do 1000 mm
                                                                                                   neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 10 m

                                                                                                   • enoosne merilne naprave posebne izvedbe (1D)
                                                                                                   območje akreditiranega postopka do 3000 mm

                                                                                                    • optični merilni stroji (2D)
                                                                                                     kalibracije skladne s standardom ISO 13060
                                                                                                     območje akreditiranega postopka do (200 x 300) mm         
                                                                                                     neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do (750 x 750) mm

                                                                                                      • triosni merilni stroji (3D), merilne roke
                                                                                                       kalibracije skladne s standardom ISO 13060
                                                                                                       območje akreditiranega postopka do (1500 x 1500) mm         
                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do (4000 x 2500) mm

                                                                                                       KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                                                                                       V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                                                                                                       AKREDITACIJSKA LISTINA

                                                                                                       LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                                                                                                       NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                                                                                       Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                                                                                                       MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                                                                                       Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                                                                                                       Povezane vsebine

                                                                                                       Preskušanja

                                                                                                       Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                                                                                                       VEČ

                                                                                                       Kontrole in overitve

                                                                                                       V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

                                                                                                       Več

                                                                                                       Meroslovne rešitve

                                                                                                       Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                                                                                                       Več

                                                                                                       Kot & nagib

                                                                                                       • kotne kladice
                                                                                                        območje akreditiranega postopka od 0,1° do 360°

                                                                                                         • merilniki nagiba – libele, inklinometri
                                                                                                          območje akreditiranega postopka od -5 mm/m do 5 mm/m

                                                                                                           • kotomeri    
                                                                                                            območje akreditiranega postopka do 360°

                                                                                                             • sinusna ravnila
                                                                                                              kalibracije skladne s standardom BS 3064
                                                                                                              območje akreditiranega postopka do 500 mm
                                                                                                               • plošče, ravnila, kotniki (ravnost, vzporednost)
                                                                                                                območje akreditiranega postopka do 1000 mm 

                                                                                                                 • preskusna sita
                                                                                                                  kalibracije skladne s standardom ISO 3310-1, ISO 3310-2
                                                                                                                  območje akreditiranega postopka do 400 mm 

                                                                                                                  KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                                                                                                  V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                                                                                                                  AKREDITACIJSKA LISTINA

                                                                                                                  LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                                                                                                                  NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                                                                                                  Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                                                                                                                  MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                                                                                                  Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                                                                                                                  Povezane vsebine

                                                                                                                  Preskušanja

                                                                                                                  Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                                                                                                                  VEČ

                                                                                                                  Kontrole in overitve

                                                                                                                  V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

                                                                                                                  Več

                                                                                                                  Meroslovne rešitve

                                                                                                                  Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                                                                                                                  Več

                                                                                                                  Trdota, hrapavost & žilavost

                                                                                                                  • merilniki trdote
                                                                                                                   kalibracije skladne s standardom
                                                                                                                   Brinell ISO 6506-2
                                                                                                                   ali ASTM E10
                                                                                                                   Vickers ISO 6507-2
                                                                                                                   ali ASTM 384
                                                                                                                   Rockwell ISO 6508-2
                                                                                                                   ali ASTM E18
                                                                                                                   Leeb
                                                                                                                   ISO 16859-2
                                                                                                                    akreditacija velja za posredno in neposredno metodo

                                                                                                                    • merilniki trdote – Shore, IRHD
                                                                                                                    kalibracije skladne s standardom ISO 18898, ISO 7619-1

                                                                                                                     • referenčni bloki trdote – Shore, IRHD, Rockwell, Brinell, Vickers, Leeb
                                                                                                                      postopek kalibracije je neakreditiran
                                                                                                                       • merilniki hrapavosti                
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 0,065 µm do 1,63 µm

                                                                                                                       • referenčne ploščice hrapavosti
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti od 0,065 µm do 1,63 µm

                                                                                                                       • merilniki udarne žilavosti     
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom ISO 13802, ISO 148-2
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 0,2 J do 50 J        
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 750 J

                                                                                                                       KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                                                                                                       V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                                                                                                                       AKREDITACIJSKA LISTINA

                                                                                                                       LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                                                                                                                       NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                                                                                                       Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                                                                                                                       MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                                                                                                       Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                                                                                                                       Povezane vsebine

                                                                                                                       Preskušanja

                                                                                                                       Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                                                                                                                       VEČ

                                                                                                                       Kontrole in overitve

                                                                                                                       V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

                                                                                                                       Več

                                                                                                                       Meroslovne rešitve

                                                                                                                       Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                                                                                                                       Več

                                                                                                                       Pospešek & masno uravnoteženje

                                                                                                                       • merilniki pojemkov in pospeškov                                          

                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 9,806 m/s2
                                                                                                                        

                                                                                                                       • stroji za uravnoteženje pnevmatik – centrirni stroji      

                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 100 g mm
                                                                                                                        

                                                                                                                       • stroji za nastavitev podvozij – optika                                   

                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti od -10° do 10°

                                                                                                                       KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                                                                                                       V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                                                                                                                       AKREDITACIJSKA LISTINA

                                                                                                                       LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                                                                                                                       NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                                                                                                       Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja. 

                                                                                                                       MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                                                                                                       Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                                                                                                                       Povezane vsebine

                                                                                                                       Preskušanja

                                                                                                                       Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev.
                                                                                                                       VEČ

                                                                                                                       Kontrole in overitve

                                                                                                                       V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

                                                                                                                       Več

                                                                                                                       Meroslovne rešitve

                                                                                                                       Naši uporabniki prisegajo na enega od treh načinov sodelovanja.

                                                                                                                       Več

                                                                                                                       Tehnični pregledi & avtoservisne delavnice

                                                                                                                       Ker želite odjemalcem ponuditi kakovostno storitev s točnimi merili, za vas izvajamo kalibracije.

                                                                                                                       * Kalibracija se izvaja v skladu z uporabniškimi zahtevami. Navedeni roki so priporočila podana s strani proizvajalcev, serviserjev in laboratorijev.
                                                                                                                       Naprave za kontrolo delovanja žarometov – regloskopi
                                                                                                                       tehnični pregledi avtoservisne delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev rok kalibracije –12 mesecev *
                                                                                                                       Stroji za uravnovešenje pnevmatik
                                                                                                                       avtoservisne, vulkanizerske delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Merila za preverjanje hitrosti vozil – speedometri
                                                                                                                       tehnični pregledi preskusne steze
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Merila pojemkov in pospeškov
                                                                                                                       tehnični pregledi avtoservisne delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Naprave za merjenje zvočnega tlaka/hrupa – fonometri
                                                                                                                       tehnični pregledi avtoservisne delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Dolžinska in kotna merila
                                                                                                                       tehnični pregledi, delavnice za tahografe in homologacije avtoservisne delavnice
                                                                                                                       merila za merjenje globine pnevmatik rok kalibracije – 12 mesecev rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       kljunasta (pomična) merila rok kalibracije – 24 mesecev * rok kalibracije – 24 mesecev *
                                                                                                                       vijačna merila – mikrometri rok kalibracije – 24 mesecev rok kalibracije – 24 mesecev *
                                                                                                                       merilne urice rok kalibracije – 24 mesecev * rok kalibracije – 24 mesecev *
                                                                                                                       kalibri – testna mejna merila (ventileri) rok kalibracije – 24 mesecev rok kalibracije – 24 mesecev *
                                                                                                                       kotomeri rok kalibracije – 24 mesecev * rok kalibracije – 24 mesecev *
                                                                                                                       merilne letve rok kalibracije – 24 mesecev * rok kalibracije – 24 mesecev *
                                                                                                                       Merilniki izteka koles
                                                                                                                       tehnični pregledi avtoservisne delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev * rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Dozirno-pretočni sistemi
                                                                                                                       avtoservisne delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Refraktometri
                                                                                                                       avtoservisne delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Momentni ključi
                                                                                                                       avtoservisne delavnice vulkanizerske delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev * rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Termometri, merilniki relativne vlage, zračnega tlaka
                                                                                                                       delavnice za tahografe in homologacije avtoservisne, vulkanizerske delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev * rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Merilniki prepustnosti – tintmetri in merilniki odbojnosti – reflektometri
                                                                                                                       delavnice za tahografe in homologacije avtoservisne delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev * rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Merilniki časa
                                                                                                                       delavnice za tahografe in homologacije avtoservisne delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev * rok kalibracije – 12 mesecev *
                                                                                                                       Ultrazvočni in magnetni merilniki debeline
                                                                                                                       avtoservisne, avtoličarske delavnice
                                                                                                                       rok kalibracije – 12 mesecev *

                                                                                                                       KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                                                                                                       V skupini LOTRIČ Metrology smo akreditirani laboratorij. Kalibracije izvajajo usposobljeni strokovnjaki na vaši lokaciji ali v akreditiranih laboratorijih skupine LOTRIČ Metrology.

                                                                                                                       AKREDITACIJSKA LISTINA

                                                                                                                       LOTRIČ Meroslovje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-008 na področju kalibriranja (ISO 17025).

                                                                                                                       NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                                                                                                       Kalibracija merilne opreme je potrebna za zagotavljanje kakovosti vašega procesa merjenja. S kalibracijo ugotovimo dejansko stanje merila oziroma pogrešek merilnega sistema. Glede na različna mednarodna priporočila uporabnik sam določi pogostost kalibracije, ki je odvisna od zahtev merilnega procesa, pogojev uporabe, pogostosti uporabe, stabilnosti merilnega inštrumenta ter ostalih kriterijev, ki jih upoštevamo skozi oceno tveganja za nepravilen rezultat merjenja.

                                                                                                                       MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                                                                                                       Z ustrezno kalibracijo zagotavljamo meroslovno sledljivost meritev vse do mednarodne realizacije osnovni enot SI, ter primerljivost meritev na globalni ravni.

                                                                                                                       Vse kalibracije

                                                                                                                       Masa & tlak

                                                                                                                       • tehtnice

                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-18, USPC 1251/41, EDQM/OMCL 
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 1 mg do 100.000 kg
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 200.000 kg

                                                                                                                       Za vas opravimo servis vseh vrst tehtnic ter zagotovimo rezervne dele za večino proizvajalcev tehtnic.

                                                                                                                       • minimalna zatehta (minweight)

                                                                                                                       kontrole skladne s standardom USPC 1251/41
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 1 mg dalje (mikro, analitske in precizne tehtnice)

                                                                                                                       • uteži in vzorci poljubne mase
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom OIML R111-1, DKD
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 1 mg do 500 kg
                                                                                                                       E2 od 1 mg do 2 kg
                                                                                                                       F1 od 1 mg do 20 kg
                                                                                                                       F2 od 1 mg do 50 kg
                                                                                                                       M od 1 mg do 500 kg

                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti tudi za mase večje od 500 kg
                                                                                                                       • merilniki tlaka (manometri)          

                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-17, DKD-R 6-1
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od -0,95 bar do 1000 bar

                                                                                                                       • barometri

                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom  EURAMET/cg-17
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 100 mbar do 2000 mbar

                                                                                                                       Volumen & gostota

                                                                                                                       • volumetrične naprave – pipete, birete, dispenzorji, titratorji   
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom ISO 8655-6
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 200 ml

                                                                                                                       • merilni valji in merilne steklenice
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom EURAMET/cg-19, ISO 4787 
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 2000 ml 
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 50 l

                                                                                                                       • porozimetri
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom EN 12350-7, ASTM C231
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 1 l do 10 l

                                                                                                                       • ALHS sistemi za avtomatsko pipetiranje
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom IWA 15 in ISO 8655-6
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 2000 µl

                                                                                                                       • volumetrično dozirni sistemi – pretečeni volumen
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 500 l
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 1000 l
                                                                                                                       • volumske posode
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 350 l
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 1000 l

                                                                                                                       • volumen teles 
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 200 cm3
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 2000 cm3

                                                                                                                       • gostotni hidrometri – areometri        
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom ISO 649-2, ASTM E-126
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 600 kg/m3 do 2000 kg/m3

                                                                                                                       • gostota tekočin in trdih snovi            
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti od 500 kg/m3 do 15000 kg/m3

                                                                                                                       pH metrija & analizatorji plinov

                                                                                                                       • merilniki pH 
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom IEC 60746-2
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 0 ph/-1999 mV do 12,45 ph/1999 mV

                                                                                                                       • merilniki prevodnosti
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom IEC 60746-3
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 0,04 µS/cm do 800 µS/cm

                                                                                                                       • merilniki slanosti      
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom IEC 60746-3
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 3,5 %

                                                                                                                       • refraktometri           
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom OIML R142
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvest v enotah Brix, °C, %
                                                                                                                       • analizatorji izpušnih plinov
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom OIML R99
                                                                                                                       kreditiran postopek akreditacije je mogoče izvesti za pline CO2, CO, O2, C3H8

                                                                                                                       • analizatorji izpušnih plinov na kompresijski vžig
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom OIML R99
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 100 %

                                                                                                                       • analizatorji dimnih plinov
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti za pline CO2, CO, O2, H2

                                                                                                                       • detektorji nevarnih plinov          
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti za pline CO2, CO, O2, H2, CH4, LPG

                                                                                                                       Pretok & hitrost zraka

                                                                                                                       • merilniki pretoka plinov
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 10 ml/min (0,012 g/min) do 100 l/min (120 g/min)
                                                                                                                       za večje vrednosti je mogoče izvesti neakreditiran postopek kalibracije
                                                                                                                       • merilniki hitrosti zraka – anemometri          
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 0,3 m/s do 40 m/s

                                                                                                                       •     merilniki smeri zraka
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 0° do 360°

                                                                                                                       Elektrika & fotometrija

                                                                                                                       • merilniki napetosti – voltmetri
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 1020 V

                                                                                                                       • merilniki toka – ampermetri
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 20,5 A

                                                                                                                       • merilniki upornosti – ohmmetri
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 110 kΩ

                                                                                                                       • merilniki moči – vatmetri 
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 0,3 W do 96 kW

                                                                                                                       • merilniki osvetljenosti – luksmetri
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 2 lx do 5000 lx   
                                                                                                                       neakreditiran postopek kalibracije je mogoče izvesti do 20000 lx
                                                                                                                       •     merilniki naklona luči – regloskopi
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 5 %

                                                                                                                       • merilniki prepustnosti svetlobe – tintmetri
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 100 %

                                                                                                                       • merilniki sijaja – glosmetri
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 100 GU

                                                                                                                       Čas & frekvenca

                                                                                                                       • merilniki časa               
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 24 h
                                                                                                                       za večje vrednosti je mogoče izvesti neakreditiran postopek kalibracije

                                                                                                                       • merilniki obratov             
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 99999 min-1

                                                                                                                       • valji za kontrolo hitrosti
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 10 km/h do 250 km/h
                                                                                                                       za večje vrednosti je mogoče izvesti neakreditiran postopek kalibracije
                                                                                                                       • naprave za kontrolo tahografov       
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka
                                                                                                                       hitrost od 20 km/h (13 Hz) do 180 km/h (1200 Hz)
                                                                                                                       časovni interval do 24 h
                                                                                                                       prevožena pot od 1000 m do 10000 m

                                                                                                                       Akustika & vibracije

                                                                                                                       • merilniki (fonometri) in kalibratorji zvoka
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom IEC 61252, IEC 60942, IEC 61094
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 10 dB do 160 dB  

                                                                                                                       • kalibratorji pospeška     
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 100 mm/s2 (50 µV) do 100 m/s2 (50 V)
                                                                                                                       • merilniki vibracij
                                                                                                                       kalibracije skladne s standardom ISO 8041, ISO 5358, ISO 2631
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka od 100 mm/s2 (50 µV) do 3500 m/s2 (50 V)

                                                                                                                       • umetni mastoidi    
                                                                                                                       območje akreditiranega postopka do 60 dB

                                                                                                                       Temperatura & relativna vlaga

                                                                                                                       Sila & moment sile

                                                                                                                       Dolžina & oblika

                                                                                                                       Kot & nagib

                                                                                                                       Trdota & hrapavost & žilavost

                                                                                                                       Pospešek & masno uravnoteženje

                                                                                                                       KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

                                                                                                                       AKREDITACIJSKA LISTINA

                                                                                                                       NAMEN IN POGOSTOST KALIBRACIJ

                                                                                                                       MEROSLOVNA SLEDLJIVOST

                                                                                                                       Povezane vsebine

                                                                                                                       Preskušanja

                                                                                                                       VEČ

                                                                                                                       Kontrole in overitve

                                                                                                                       Več

                                                                                                                       Meroslovne rešitve

                                                                                                                       Več

                                                                                                                       Z rednim periodičnim preskušanjem vzorcev boste zmanjšali tveganja za reklamacije.

                                                                                                                       Preskušanja

                                                                                                                       Certifikat LOTRIČ Metrology: dokument, ki šteje

                                                                                                                       Certifikat