SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
Kakovost je za vas ključnega pomena. Ali ob tem želite prihraniti 1 FTE (človek-dan) na 500 kosov opreme? Vključiti partnerja z znanjem in odzivnostjo 24/7 ter podporo takrat, ko jo potrebujete in tako, kot jo potrebujete? Ob tem optimizirati nabavno verigo, povečati učinkovitost uporabe opreme ter izkoristiti prednosti avtomatizacije. Si tako sprostiti čas za vašo temeljno dejavnost in izdelke. 

Uporabniki meroslovnih rešitev LOTRIČ Metrology prisegajo na enega od načinov sodelovanja.

Obvladovanje vseh deležnikov logistične verige vrednosti je ključno pri zagotavljanju zdravja in varnosti nas vseh

Center trajnostne logistike

Ste kdaj pomislili kako se zagotavlja ustrezen transport živil, zdravil in tehničnega blaga? Kaj pa tehnična ustreznost vozil, ki vršijo prevoze? Se zavedamo, da so tako v zasebni rabi kot rabi javnega potniškega prometa vozila, ki za pogon uporabljajo alternativna goriva, katerim je smiselno nameniti posebno pozornost?

V podjetju LOTRIČ Meroslovje smo vzpostavili Center odličnosti za zagotavljanje trajnostnih rešitev na področju logističnih verig vrednosti, ki nudi podporo predvsem prehrambni, farmacevtski in avtomobilski industriji.

S pomočjo centra kot koordinatorja deležnikov je mogoča izvedba meritev, ki zagotavljajo varovanje zdravja ljudi in živali, varovanje okolja ter splošne tehnične varnosti.

Center trajnostne logistike (CTL) pozitivno vpliva na vse tri trajnostne vidike – okolje, družbo in ekonomijo.

Nudi namreč:
 • podporo pri zagotavljanju varnosti in kakovosti prepeljanega temperaturno občutljivega blaga,
 • podporo varnosti prevoza, opravljenega z vozili, ki imajo pogon na alternativna goriva,
 • skrb za izvedbo postopkov, ki so potrebni za zagotavljanje tehnične ustreznosti vozil, ki vršijo prevoz temperaturno občutljivega blaga in zagotavljanje tehnične ustreznost vozil, ki za pogon uporabljajo alternativna pogonska goriva,
 • pomoč pri zagotavljanju varnosti in kakovosti komponent ki se preverjajo v avtomobilski industriji, ki vse večji poudarek namenjajo prav trajnosti.

Gre za povsem nov poslovni model tako za podjetje LOTRIČ Meroslovje kot tudi Slovenijo kot državo. CTL bo omogočil enostavnejše poslovanje vsem deležnikom v logističnih verigah vrednosti, kar ima za posledico hitrejše in bolj učinkovito poslovanje ter nove poslovne priložnosti zahvaljujoč zmožnosti celovitega obvladovanja kompleksnih logističnih izzivov. Vse našteto se bo odražalo v večji konkurenčnosti partnerjev – uporabnikov Centra trajnostne logistike ter s tem večji varnosti nas potrošnikov.

Mislimo na prihodnost – razmišljamo trajnostno.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več tukaj.

Za vse vaše potrebe!

Urejeni pregledi

Za merjenje skrbimo mi. Celovita storitev zajema:

 • Pregled merilne, laboratorijske in farmacevtske tehnike: kalibracije, ovrednotenja, kontrole, overitve, kvalifikacije; planiranje naslednjega pregleda opreme; potrjevanje skladnosti opreme za nadaljno uporabo.

 • Kontrolo proizvodov in proizvodnje: meritve za izpolnjevanje zahtev izdelkov; izjava o skladnosti; monitoring okolja in ergonimija delovnega okolje; - varnost pri delu in požarna varnost.

 • Izobraževanje na M&Q akademiji:pravilna uporaba opreme in izvedba meritev; sistemi vodenja kakovosti, uporavljanje meritev; urejenost in obvladovanje opreme.

Enostaven pregled vaše merilne opreme

MeOL

Le nekaj klikov vas loči do celotne evidence vaše merilne opreme ter izdanih certifikatov na enem mestu.

Aplikacija MeOL »merila online« vam omogoča stalen dostop do vaše baze meril, terminski pregled poteka roka pregledov merilne opreme ter tiskanje seznamov.
Z elektronskimi certifikati na enem mestu ter celostnim pregledom stanja merilne opreme vodenje sistema kakovosti še nikoli ni bilo enostavnejše.

Na voljo posodobljena različica – sedaj še prijaznejša in hitrejša.

Da se lažje posvetite vašim kupcem

Projekti na ključ

Skupaj zasnujemo, vi izvajate. Vključimo se v :

 • Procese izvedbe kalibracij meril: etaloni, strojna in programska oprema za izvajanje kalibracij meril; navodila za izvedbo in izračun merilne negotovosti, nalepka in certifikat; usposabljanje tehnikov za izvedbo procesa kalibracije.

 • Zagotavljanje kakovosti izdelkov: metode merjenja za ugotavljanje skladnosti vaših proizvodov; etaloni ''po meri'' (custom made) in napreva za končne kontrole proizvodov; referenčni vzorec in metoda pregleda naprav za kontrolo proizvodov.

 • Vzpostavitev laboratorija ''na ključ'': priprava plana nabave opreme s popisom metod in standardov; načrtovanje, arhitektura laboratorija in nadzor gradnje; zagon in prvi pregled strojne in programske opreme.

Obvladujemo več kot 1000 meril

Preventivno vzdrževanje

Za boljše upravljanje z merilno tehniko:

 • Upravljanje življenskega cikla merilne, laboratorijske in farmacevtske tehnike: redno periodično vzdrževanje z menjavo iztrošenih delov; naravnavanje za povrnitev točnosti merilne tehnike; servis in popravila opreme z vgradnjo rezervnih delov.

 • Optimizacija merjenja na obstoječi merilni opremi: nadgradnje ali izboljšave merilne opreme; programska podpora za učinkovitejšo uporabo opreme; avtomatizacija opreme in procesov merjenja.

 • Sredstva za ustrezno shranjevanje in transport: namenske priprave za ustrezno shranjevanje opreme na mestu uporabe; zasnova in izdelava embalaže po meri ter namenskih transportnih kovčkov; popravila in vgradnja ojačitev embalaže opreme. 

Povezane vsebine

Kalibracije

Izvajamo kalibracije za najširši spekter vaših zahtev.
VEČ

Preskušanja

Preizkušanja izvajamo po mednarodnih standardih in skladno z zahtevami vaših kupcev. 

Več

Kontrole in overitve

V LOTRIČ Metrology ugotavljamo skladnost širokega obsega zakonskih meril.

Več