SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
Tehnološka voda se uporablja v vseh industrijskih vejah: medicini, barvni, kovinski, tekstilni in živilski industriji. Neustrezno pripravljena tehnološka voda lahko vodi do kasnejših težav v proizvodnih linijah, zato je pomembno, da redno spremljamo vsaj nekaj osnovnih parametrov čistosti vode. 

Kakovost površinsko zaščitenih površin je neposredno odvisna od kemijske sestave kopeli in nastavljenih parametrov. Najuspešnejša galvanizerska podjetja imajo uveden nadzor nad koncentracijo aktivnih snovi in nečistočami in redno izvajajo analizo galvanskih kopeli. Preskuse izvajamo po spodaj navedenih standardnih in drugih postopkih, ki jih oblikujemo glede na vaše zahteve. 

Analiza tehnoloških vod

SPLOŠNI PARAMETRI
pH vrednost
Trdota, vsebnost karbonatov
p in m vrednost
Koncentracija kisika
Koncentracija silicija
Koncentracija fosfata
Koncentracija železa

Analiza galvanskih kopeli

SPLOŠNI PARAMETRI
Temperatura Trdota - karbonati
pH Koncentracija aktivnih snovi v kopeli
Elektroprevodnost Koncentracija kisika
ALKALNE RAZMASTILNE KOPELI
Celokupna alkaliteta Karbonati
Prosta alkaliteta Tenzidi
Natrijev hidroksid
KISLE RAZMASTILNE KOPELI
Celokupna kislost Kloridi
Prosta kislost Sulfati
Fluoridi Tenzidi
AKTIVACIJSKE KOPELI
Kovine (Fe, Ti) Kloridi
Plemenite kovine (Au, Ag, Pd) Sulfati
Amonij Fluoridi
GALVANSKE KOPELI
Kovine (Zn, Ni, Ba, Fe, Sn, Cu, Cr3+, Cr6+) Sulfit
Kalijev hidroksid Fluoridi
Natrijev hidroksid Borova kislina
Karbonati Kromova kislina
Kloridi Žveplova kislina
Sulfati
PASIVACIJSKE KOPELI
Kovine ( Zn, Co, Zr, Cr, Fe) Nitrati
KOPELI ZA FOSFATIRANJE
Kovine (Zn, Ni, Mn, Fe, Ca) Prosta kislost
Celokupna kislost Pospeševalci reakcije (nitriti, klorati)
IZPIRNE VODE
Celokupni organski ogljik (TOC) Nitrati in nitriti
Kemijska potreba po kisiku Vsebnost mikroorganizmov
Trdota Mineralna olja
ORGANSKE KOPELI
Vsebnost mikroorganizmov Žarilni ostanek
Amini

S pravo informacijo do ukrepov za odpravo napak in izboljšanje izdelka

Analiza lomov in napak na izdelkih

Analiza lomov in napak na izdelku je pomembna disciplina v proizvodni dejavnosti in se uporablja pri razvoju novih produktov in pri izboljšavah že obstoječih produktov.

Občasno se v tehnološko orientiranih podjetjih pojavijo problemi, ki so kompleksne večplastne narave in niso enostavno rešljivi. V takšnih problemih običajno podjetja nimajo dovolj resursov, izkušen, znanja in analiznih metod, ki bi omogočale celovito obravnavanje problema in njegovo rešitev zato se LOTRIČ Metrology vključuje v reševanje problemov na različnih področjih mehanike, metalografije, tehnologije polimerov in kemije.

Certifikat LOTRIČ Metrology: dokument, ki šteje

Certifikat

Je kakovost za vašo organizacijo in vaše kupce pomembna ali celo ključnega pomena? Če je odgovor pritrdilen, je LOTRIČ Metrology vaš pravi partner. Obrnite se na nas: mi izmerimo, da vi rastete. 

S kalibracijami, preskušanjem in ugotavljanjem skladnosti se ukvarjamo več desetletij in smo priznani kot referenčen partner. Z LOTRIČ Metrology so vaša merila umerjena in procesi preverjeni tako, kot zahtevajo vaši kupci.

Vaša kakovost je potrjena s certifikatom LOTRIČ Metrology, ki ima številne prednosti.

Povezane vsebine

Analiza soli

Čiste soli ne obremenjujejo okolja
VEČ

Analiza olj in maziv

Za nemoteno delovanje strojev v proizvodnji
VEČ

Materialni testi

Vsi materialni testi na enem mestu
VEČ