SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Pri razvoju novih produktov je tesno sodelovanje z neodvisnim laboratorijem ključnega pomena. Vemo, da vam je razvojni produkt pomemben in da zahteva celostno obravnavo. Sodelovanje z LOTRIČ Metrology vam prinaša podporo v celotnem življenjskem ciklu – od razvoja do CE označevanja, da bodo vaši izdelki varni in primerni za trg. 

Preskuse izvajamo po spodaj navedenih standardnih in drugih postopkih, ki jih oblikujemo glede na vaše zahteve. Preskusi označeni z * so akreditirani pri Slovenski akreditaciji in so navedeni kot priloga akreditacijske listine po ISO 17025. 

PREGLED ELEKTRIČNE VARNOSTI NAPRAV V SKLADU Z LVD DIREKTIVO
Preskus izolacijske upornosti
Visoko napetostni in impulzivni preskus
Kratkostična trdnost
Simuliranje odpovedi
Merjenje plazilnih tokov #
Merjenje hitrih prehodnih pojavov
PREGLED ELEKTRIČNIH NAPRAV V SKLADU Z EMC DIREKTIVO
Odpornost: udar strele, naključne motnje, konduktivne motnje, elektrostatična razelektritev
Sevanje: sevanje v omrežje
Kakovost mreže: simulacija upadov, porastov, THD, flikerjev, prekinitev v električnem omrežju
USTREZNOST ELEKTRIČNIH NAPRAV V SKLADU Z RoHS DIREKTIVO
Vsebnost nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
(Cr6+, Cd, Hg, Pb, PBB, PBDE) #
IEC 62321
EN 15205
MEHANSKE LASTNOSTI
Mehanska življenjska doba električnih naprav in stikal
Obstojnost naprav proti vibracijam
Preskušanje ohišij na odpornost udarcev EN 60947
Mehanska trdnost s kladivom (IK test) IEC 62262
Preskušanje sponk, priključkov, pritrdilnih vijakov
Trdnost in izvlečna sila sponke v električnih napravah
Snemanje s hitro kamero
GORLJIVOST, TEMPERATURA
Gorljivost plastičnih ohišij z žarečo žico (Glow wire) EN 60695-2-11
Samougasljivost UL 94
Merjenje temperature z IR kamero
VODOTESNOST OHIŠIJ (IP TEST)
Zaščita pred kapljajočo, škropečo in brizgajočo vodo # IP X1-4
Vodotesnost do določene globine # IP X7-8
KLIMATSKE IZPOSTAVE IN UMETNO STARANJE
Obstojnost na temperaturo in relativno vlago z možnostjo
električnega priklopa
Ciklične klimatske izpostave
Obstojnost na nevtralno slano meglo – NSS ISO 9227*
Obstojnost na kislo slano meglo – AASS ISO 9227
Obstojnost na kislo slano meglo, pospešeno z bakrom – CASS ISO 9227*
zpostava v industrijski klimi (SO2) DIN 50018*
Konstantna kondenzacija ISO 6270-2*
Tropski test IEC 60068-2-30*
Obstojnost na UV svetlobo IEC 60068-2-5
Temperaturni šok na mraz IEC 60068-2-1*
Temperaturni šok na suho vročino EN 60068-2-2*
TISKANA VEZJA (PCB) IN SPAJKALNI MATERIALI
Meritev debelin kovinskih prevlek SnPb, Sn, Au,
Cu in Ni
Mikroskopski pregled opremljenih tiskanih vezij
Določitev kemijske sestave spajkalnih materialov in komponent
Test spajkljivosti IEC 60068-2-20
IEC 60068-2-58
DSC – določanje temperature steklastega prehoda ISO 11357-2*
DSC – določanje temperature tališča (Tm) ISO 11357-3*
TEHNIČNA ČISTOST
Tlačno pranje VDA 19
ISO 16232
Ultrazvočno pranje
Določitev mase nečistoč
Klasifikacija delcev
Določevanje kovinskih in nekovinskih delcev
STIKALA IN VAROVALKE
Električna življenjska doba
Preskus tokovnega segrevanja
Preskus kontaktne zanesljivosti preklopov
ČISTI PROSTORI
Klasifikacija čistosti zraka ISO 14644
US FED 209E
Hitrost in pretok zračnega toka ISO 14644
Vizualizacija zračnega toka ISO 14644
Preskus prepustnosti in klasifikacija filtrov EN ISO 14644
EN 1822
Preskus temperature zraka ISO 14644
Preskus relativne vlage zraka ISO 14644
Preskus tlačne razlike ISO 14644
Preskus obnovitve stanja ISO 14644
EN 1822
ANTISTATIČNOST V PROSTORU
Določanje antistatične ustreznosti prostorov na EGB urejenih področjih ISO EN 61340-5-2
UPORNOST
Površinska upornost IEC 62631-3-2
Volumska upornost IEC 62631-3-1
RAZVOJNI PRISTOP IN SVETOVANJE
Svetovanje pri razvojnih in tehnoloških izzivih
najem laboratorija in strokovna pomoč pri tehnoloških izzivih
Mnenja strokovnjakov
SKUPAJ URESNIČUJEMO ZASTAVLJENE CILJE

Skupina LOTRIČ Metrology nam nudi zanesljive storitve pranja in analizečistosti delcev na naših izdelkih – že v razvojni fazi za vzorce, kot tudi zakasnejše letne rekvalifikacije, kjer so rezultati čistoče obvezni. Bližina laboratorija,hitra odzivnost na naročila ter izdajanje certifikatov in merilnih poročil,ki so jasna ter razumljiva tudi našim kupcem v avtomobilski industriji,so ključne prednosti sodelovanja z laboratorijem LOTRIČ Metrology, ki nampomaga pri uresničevanju naših ciljev.

Miro Šmid, direktor kakovosti podjetja Domel d. o. o.
IZJEMNE KOMPETENCE ZA HITREJŠI RAZVOJ

Skupina LOTRIČ Metrology za naše podjetje opravlja kemijska in mehanskatestiranja različnih materialov, meritve z okoljevarstvenega področjain jedkanje manjših sestavnih delov. S kompetencami, ki so jih na podro-čju meroslovja razvijali in nadgrajevali skozi leta, nam pomagajo pri hitrejšemrazvoju naših izdelkov. Zaposlene v LOTRIČ Metrology odlikujejopredvsem strokovnost, odzivnost in natančnost pri delu, zato z njimi vsakokratz veseljem sodelujemo.

Dieter Brunner, glavni izvršni direktor podjetja ISKRAEMECO d. d.

S pravo informacijo do ukrepov za odpravo napak in izboljšanje izdelka

Analiza lomov in napak na izdelkih

Analiza lomov in napak na izdelku je pomembna disciplina v proizvodni dejavnosti in se uporablja pri razvoju novih produktov in pri izboljšavah že obstoječih produktov.

Občasno se v tehnološko orientiranih podjetjih pojavijo problemi, ki so kompleksne večplastne narave in niso enostavno rešljivi. V takšnih problemih običajno podjetja nimajo dovolj resursov, izkušen, znanja in analiznih metod, ki bi omogočale celovito obravnavanje problema in njegovo rešitev zato se LOTRIČ Metrology vključuje v reševanje problemov na različnih področjih mehanike, metalografije, tehnologije polimerov in kemije.

Certifikat LOTRIČ Metrology: dokument, ki šteje

Certifikat

Je kakovost za vašo organizacijo in vaše kupce pomembna ali celo ključnega pomena? Če je odgovor pritrdilen, je LOTRIČ Metrology vaš pravi partner. Obrnite se na nas: mi izmerimo, da vi rastete. 

S kalibracijami, preskušanjem in ugotavljanjem skladnosti se ukvarjamo več desetletij in smo priznani kot referenčen partner. Z LOTRIČ Metrology so vaša merila umerjena in procesi preverjeni tako, kot zahtevajo vaši kupci.

Vaša kakovost je potrjena s certifikatom LOTRIČ Metrology, ki ima številne prednosti.

Povezane vsebine

Tehnična čistost

Certifikat o Tehnični čistosti izdelka ni več opcija, ampak zahteva dobaviteljev. Z njim se zmanjša možnost za okvaro izdelka in posledične reklamacije.
VEČ

Umetno staranje

Certifikat LOTRIČ Metrology kot dokaz dolgoživosti vašega izdelka

VEČ

Preskusi na plastičnih ohišjih

Z mednarodno primerljivimi preskušanji do rezultatov o tehničnih lastnostih izdelka

VEČ