SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj
Investicija v redne analize olj in maziv se odraža v podaljšanju življenjske dobe opreme: v nekaterih primerih celo 2-krat. Več desetletne izkušnje na področju analize maziv, hidravljičnih in hladilnih tekočin nam omogočajo, da vam svetujemo glede ustreznosti za vaše obratovalne pogoje. Tako bo poraba zmanjšana, stroški z vzdrževanjem opreme pa nižji. Preskuse izvajamo po spodaj navedenih standardnih in drugih postopkih, ki jih oblikujemo glede na vaše zahteve. 
EMULGIRANA OLJA IN SINTETIČNE TEKOČINE
pH DIN 51369
Protikorozijske lastnosti DIN 51360-1,2
Vsebnost tujega olja
Določevanje bakteriološke stabilnosti
Demulzibilnost, izločanje olja
Refrakcijski indeks, koncentracija
Bazično število ASTM D4739
Koncentracija anionov po ekstrakciji z vodo
Kapljišče ISO 2176
Določanje vsebnosti trdih tujih snovi ASTM D5185
Obstojnost proti vodi – vpijanje vode DIN 51807-1
MAZALNA IN OBDELOVALNA OLJA
Gostota ISO 3675
Refrakcijski indeks – lomni količnik
Kinematična viskoznost DIN 51366
ISO 3104
Dinamična viskoznost DIN 51810
DIN 51398
Plamenišče Cleveland ISO 2592
Vsebnost vode ISO 9029
Kislinsko ali nevtralizacijsko število ASTM D664
Bazično število ASTM D4739
Število umiljenja DIN 51559-1,2
Korozivnost na baker ISO 2160
Korozivnost na jeklo DIN 5135
Protikorozijske lastnosti ISO 7120
ISO 11007
Koncentracija anionov po ekstrakciji z vodo
MASTI
Refrakcijski indeks – lomni količnik
Izločanje olja DIN 51817
Umiljenje DIN 53401
Obstojnost proti vodi – vpijanje vode DIN 51807-1
Izguba zaradi izhlapevanja DIN 58397-1
Koncentracija klorida, nitrata in sulfata po ekstrakciji z vodo ISO 10304-1
Koncentracija sulfida po ekstrakciji z vodo ISO 10530
Konusna penetracija ISO 2137
Določanje vsebnosti trdih tujih snovi ASTM D5185
Kapljišče ISO 2176
TEKOČINE PROTI ZMRZOVANJU
pH DIN 51369
Določitev viskoznosti po Brookfieldu SAE AIR 9968
Refrakcijski indeks – lomni količnik
IDENTIFIKACIJA
IR spektralna analiza DIN 51451
Identifikacija dodatkov

S pravo informacijo do ukrepov za odpravo napak in izboljšanje izdelka

Analiza lomov in napak na izdelki

Analiza lomov in napak na izdelku je pomembna disciplina v proizvodni dejavnosti in se uporablja pri razvoju novih produktov in pri izboljšavah že obstoječih produktov.

Občasno se v tehnološko orientiranih podjetjih pojavijo problemi, ki so kompleksne večplastne narave in niso enostavno rešljivi. V takšnih problemih običajno podjetja nimajo dovolj resursov, izkušen, znanja in analiznih metod, ki bi omogočale celovito obravnavanje problema in njegovo rešitev zato se LOTRIČ Metrology vključuje v reševanje problemov na različnih področjih mehanike, metalografije, tehnologije polimerov in kemije.

Certifikat LOTRIČ Metrology: dokument, ki šteje

Certifikat

Je kakovost za vašo organizacijo in vaše kupce pomembna ali celo ključnega pomena? Če je odgovor pritrdilen, je LOTRIČ Metrology vaš pravi partner. Obrnite se na nas: mi izmerimo, da vi rastete. 

S kalibracijami, preskušanjem in ugotavljanjem skladnosti se ukvarjamo več desetletij in smo priznani kot referenčen partner. Z LOTRIČ Metrology so vaša merila umerjena in procesi preverjeni tako, kot zahtevajo vaši kupci.

Vaša kakovost je potrjena s certifikatom LOTRIČ Metrology, ki ima številne prednosti.

Povezane vsebine

Analiza tehnoloških vod

Točni rezultati za optimalen tehnološki proces
VEČ

Analiza soli

Čiste soli ne obremenjujejo okolja

VEČ

Materialni testi

Vsi materialni testi na enem mestu

VEČ