SI
meol
ekp sklad za regionalni razvoj

Vaša beseda šteje. Da bodo izdelki ustrezali zahtevam vaših kupcev, vam LOTRIČ Metrology nudi celovito storitev preskušanja, ki jo uporabljajo vodilni proizvajalci plastičnih izdelkov v Sloveniji. S tesnim sodelovanjem z neodvisnim laboratorijem v celotnem življenjskem ciklu izdelka lahko razrešite tehnološke izzive, morebitne reklamacije, določite dolgoživost vašega produkta ali ugotovite skladnost vhodnega materiala s tehničnimi specifikacijami. 

Preskuse izvajamo po spodaj navedenih standardnih in drugih postopkih, ki jih oblikujemo glede na vaše zahteve.

Preskusi označeni z * so akreditirani pri Slovenski akreditaciji in so navedeni kot priloga akreditacijske listine po ISO 17025.

Preskuse označene z # izvede zunanji ponudnik.

DIMENZIJA IN KOT
Mikroskopske meritve
Potrjevanje dimenzijskih in geometrijskih lastnosti in toleranc glede na risbo vzorca ISO 14253-1, -2
Meritve hrapavosti ISO 4288
Meritve vzorcev različnih oblik in dimenzij na koordinatnih merilnih strojih ISO 1101
MEHANSKE LASTNOSTI
Udarne lastnosti (Charpy, Izod, Dynstat) ISO 179*
ISO 180
DIN 53435
ASTM D 256
Mehanska trdnost s kladivom EN IEC 60068-2-75
IK (Hammer) test IEC 62262
Natezna trdnost ISO 527-1*
DIN 53504
ASTM D 638
ISO 37
Upogibna trdnost ISO 178*
ASTM D 790
Strižna trdnost ISO 34-1
ASTM D 624
DIN 53283
Trdota po Rockwellu # ISO 2039-1
ISO 2039-2
Trdota po Shore A in D ISO 868
DIN 53505
ISO 7619-1
ISO 48-4
Trdota po IRHD # ISO 48-2
Stisljivost polimera ISO 604
ISO 815
ISO 294-4
Trajna tlačna deformacija ISO 815
Priprava večnamenskih preskušancev ISO 3167
UL 94
ISO 3795
Preskus s padajočo utežjo
Določanje trdote s kroglico ISO 2039-1
IDENTIFIKACIJA POLIMEROV, VSEBNOST POLNIL IN DODATKOV
TGA - Termogravimetrija ISO 11358
DSC - določanje temperature steklastega prehoda (Tg) ISO 11357-2*
DSC - določanje temperature tališča (Tm) ISO 11357-3*
IR - identifikacija materiala DIN 51451
Vsebnost anorganskega ostanka (polnila, steklena vlakna) ISO 3451
ELEKTRIČNE LASTNOSTI
Površinska upornost IEC 62631-3-2
Prebojna trdnost IEC 60243-1
CTI indeks # IEC 60112
Volumska upornost IEC 62631-3-1
MIKROBIOLOGIJA
Citotoksičnost # ISO 10993-5
SILA MOMENT IN TLAK
Standardne in nestandardne meritve sil na trgalnem stroju
Meritve momenta
Tesnost tlačnih in vakuumskih sistemov
Tlačna porušitev
Pospešeno staranje in obremenjevanje do porušitve
PREDELOVALNE LASTNOSTI
Gostota ISO 1183
Masni in volumnski pretok taline (MVR, MFR) ISO 1133-1*
Viskoznost ISO 1628-4
ISO 1628
ISO 307
Skrčki ISO 294
ODPORNOST IN OBSTOJNOST
Absorpcija vlage ISO 62
Odpornost proti mehanski obrabi DIN 53754
ISO 9352
Odpornost proti abraziji ISO 5470
ISO 23794
ASTM D 1044
Odpornost na praske ASTM D 7027
Odpornost proti medijem (voda, olje, zavorna tekočina, grafit, organska topila, kisline, čistila, naftni derivati, itd.)
Toplotna obstojnost (Vicat) ISO 306, ASTM D 1525
GORLJIVOST
Samougaslijivost UL 94
TL1011
Gorljivost izdelkov z žarečo žico (glow wire) EN 60695-2-11
EN 60695-2-12
Hitrost gorenja ISO 3795*
FMVSS 302*
DIN 75200*
TL1010*
GMW 3232*
DBL 5307 točka 5.1*
MS300-08*
VCS 5031,19*
D45 1333*
GS 97038*
VW 96243/PTL 8501*
BARVNE IN OPTIČNE LASTNOSTI
Meritve barvnih tonov (CIE LAB) # DIN 6174
Meritve sijaja ISO 2813
Barvna obstojnost ISO 105-A02
Rumenenje materialov DIN 6167
Presvetlitev ASTM D 1746
Mnenja strokovnjakov
V ZANESLJIVOST REZULTATOV NE DVOMIMO

Z laboratorijem LOTRIČ Metrology sodelujemo pri izvajanju preiskav in primerjavfizikalnih lastnosti vzorcev. Na našem vhodnem materialu in konč-nih izdelkih občasno izvajajo mehanske preskuse, kot so natezna trdnost,mikroskopske preiskave površin in prelomov ter klimatske izpostave. Našiizdelki so certificirani s strani naših partnerjev, kar potrjuje, da dosegajostandardne zahteve in so primerni za trg. Skupino LOTRIČ Metrology krasiizjemna strokovnost pri izdelavi certifikatov, podajanju mnenj, svetovanjuter hitra odzivnost in cenovna konkurenčnost ostalim ponudnikom podobnihstoritev. Akreditacijo svojih storitev zagotavljajo z rednim izvajanjemmedlaboratorijskih primerjav, zato v zanesljivost njihovih rezultatov nedvomimo in jih ne preverjamo.

Miha Mežnar, vodja laboratorija v podjetju ITW METALFLEX d. o. o. 
BLIŽINA IN HITROST ŠTEJETA

S skupino LOTRIČ Metrology sodelujemo na področju preskušanja polimerov,predvsem pri izvedbi analize vhodnega materiala. V nekaterih primerihje preverjanje vhodnega materiala potrebno, da se izključijo ostalivzroki v primeru težav pri proizvodnji. Odkrita odstopanja na testiranemmaterialu pa nam potem lahko služijo tudi kot osnova za reklamacijovhodnega materiala. Bližina lokacije laboratorija in odzivnost pripomoreta,da so analize izvedene v najkrajšem možnem času. Takoj po izvedbipreskušanj smo obveščeni o rezultatih analize z elektronsko podpisanimcertifikatom, poslanim preko elektronske pošte.

Boštjan Šifrar, direktor podjetja Sibo G. d. o. o.

S pravo informacijo do ukrepov za odpravo napak in izboljšanje izdelka

Analiza lomov in napak na izdelkih

Analiza lomov in napak na izdelku je pomembna disciplina v proizvodni dejavnosti in se uporablja pri razvoju novih produktov in pri izboljšavah že obstoječih produktov.

Občasno se v tehnološko orientiranih podjetjih pojavijo problemi, ki so kompleksne večplastne narave in niso enostavno rešljivi. V takšnih problemih običajno podjetja nimajo dovolj resursov, izkušen, znanja in analiznih metod, ki bi omogočale celovito obravnavanje problema in njegovo rešitev zato se LOTRIČ Metrology vključuje v reševanje problemov na različnih področjih mehanike, metalografije, tehnologije polimerov in kemije.

Certifikat LOTRIČ Metrology: dokument, ki šteje

Certifikat

Je kakovost za vašo organizacijo in vaše kupce pomembna ali celo ključnega pomena? Če je odgovor pritrdilen, je LOTRIČ Metrology vaš pravi partner. Obrnite se na nas: mi izmerimo, da vi rastete. 

S kalibracijami, preskušanjem in ugotavljanjem skladnosti se ukvarjamo več desetletij in smo priznani kot referenčen partner. Z LOTRIČ Metrology so vaša merila umerjena in procesi preverjeni tako, kot zahtevajo vaši kupci.

Vaša kakovost je potrjena s certifikatom LOTRIČ Metrology, ki ima številne prednosti.

Povezane vsebine

Tehnična čistost

Certifikat o Tehnični čistosti izdelka ni več opcija, ampak zahteva dobaviteljev. Z njim se zmanjša možnost za okvaro izdelka in posledične reklamacije.
VEČ

Klimatske izpostave in umetno staranje

Certifikat LOTRIČ Metrology kot dokaz dolgoživosti vašega izdelka
VEČ

Emisije

Za varne sestavne dele s kontroliranimi emisijami

VEČ